Sidebar

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

 

ระบบงานของสถาบัน

 

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา