th th en gb

Sidebar

ผศ.ดร.นัยนา บุพพวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2560 "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 25 เมษายน 2560