Sidebar

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)