th th en gb

Sidebar

โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง

งานบริการชุมชนและสังคม

โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง

icon ที่มาของโครงการ (Link 2010-08-22 22:14:49)

icon ปฏิทินปฏิบัติงาน (Link 2010-08-22 22:15:55)

icon ใบสมัครผู้ฝึกสอน (Link 2010-08-22 22:15:30)

icon ใบสมัครเด็ก (Link 2010-08-22 22:15:11)

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30}

 

โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง

icon ที่มาของโครงการ (Link 2010-08-22 22:14:49)

icon ปฏิทินปฏิบัติงาน (Link 2010-08-22 22:15:55)

icon ใบสมัครผู้ฝึกสอน (Link 2010-08-22 22:15:30)

icon ใบสมัครเด็ก (Link 2010-08-22 22:15:11)

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา (33)
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา (27)
ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554 (52)
โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54 (22)
ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54 (89)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554 (84)
สงกรานต์2554สงกรานต์2554 (2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 (19)
สานสัมพันธ์รับน้องปี54สานสัมพันธ์รับน้องปี54 (25)
บายศรีสู่ขวัญ2554บายศรีสู่ขวัญ2554 (16)
งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554 (23)
การประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษาการประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษา (25)
การประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายในการประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายใน (14)
บรูไนศึกษาดูงานบรูไนศึกษาดูงาน (18)
ประชุม นครนายกประชุม นครนายก (24)
อบรมฝึกกล้ามเนื้ออบรมฝึกกล้ามเนื้อ (16)
นักกีฬาซีเกมส์26นักกีฬาซีเกมส์26 (3)
อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์ (9)
ช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือน้ำท่วม (16)
สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554 (4)
สปป.ลาวสปป.ลาว (13)
อบรมบึงฉวากอบรมบึงฉวาก (13)
ไหว้ครู2555ไหว้ครู2555 (26)
อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-Licenseอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-License (14)
งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556 (20)
ประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (4)
ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556 (18)
ประมวลภาพงานพลราตรี 2556ประมวลภาพงานพลราตรี 2556 (16)
ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (16)
ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (7)
โครงการอนุรักษ์มวยไทยโครงการอนุรักษ์มวยไทย (11)
บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56 (10)
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ (13)
โอลิมปิกศึกษา52โอลิมปิกศึกษา52 (16)
ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 (16)
บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56 (12)
อบรม e learningอบรม e learning (17)
ภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (10)
ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับชาติ (5)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956 (30)
ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (17)
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56 (11)
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (16)
งานสถาปนาสถาบัน57งานสถาปนาสถาบัน57 (18)
ภาพงานพลศึกษาราตรี2557ภาพงานพลศึกษาราตรี2557 (13)
ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557 (9)
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 (10)