th th en gb

Sidebar

สื่อวีดิทัศน์ิ

งานบริการชุมชนและสังคม
1.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้ เกี่ยวกับกีฬากระโดดน้ำ
2.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา
3.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
4.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า
5.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาจักรยาน
6.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิล เทนนิส
7.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทควันโด
8.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทนนิส
9.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
10.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาโบว์ลิ่ง
11.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาปันจักสี ลัต
12.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง
13.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาโปโลน้ำ
14.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเพาะกาย
15.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล
16.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
17.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย
18.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ
19.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยสากล
20.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนัก
21.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงปืน
22.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงเป้า บิน
23.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงธนู
24.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก ลีลา
25.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก สากล
26.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายูโด
27.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาระบำใต้ น้ำ
28.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬารักบี้ ฟุตบอล
29.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเรือ กรรเชียง/เรือพาย/เรือแคนนู
30.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเรือใบ
31.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาลีลาศ
32.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอล
33.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
34.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำ
35.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาสควอช
36.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาสนุกเกอร์
37.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฮอกกี้
38.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอล
39.
สื่อวีดิทัศน์ ชุดหอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
40.
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ
41.
from Athens 2004 to Beijing 2008
42.
เด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษาชุมชน สำนักงานกิจการพิเศษ
โทรศัพท์  035-545744-5 ต่อ 129,130  โทรสาร  035-555263