th th en gb

Sidebar

โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2551 อบรมระหว่างวันที่ 16 เม.ย. - 8 พ.ค. 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติครบรอบพระชนมพรรษา รายละเอียดดังนี้

icon กราฟแสดงการประเมินโครงการ (Link 2010-08-22 22:19:03)

icon ตารางการฝึกอบรม (Link 2010-08-22 22:17:39)

icon ตารางแสดงการประเมินโครงการ (Link 2010-08-22 22:18:40)

icon ตารางแสดงจำนวนครู (Link 2010-08-22 22:18:00)

icon ที่มาของโครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ (Link 2010-08-22 22:16:57)

icon รายชื่อผู้ผ่านการอบรม (Link 2010-08-22 22:18:22)

icon หลักสูตรฝึกอบรมครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ (Link 2010-08-22 22:17:17)

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา (33)
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา (27)
ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554 (52)
โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54 (22)
ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54 (89)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554 (84)
สงกรานต์2554สงกรานต์2554 (2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 (19)
สานสัมพันธ์รับน้องปี54สานสัมพันธ์รับน้องปี54 (25)
บายศรีสู่ขวัญ2554บายศรีสู่ขวัญ2554 (16)
งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554 (23)
การประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษาการประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษา (25)
การประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายในการประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายใน (14)
บรูไนศึกษาดูงานบรูไนศึกษาดูงาน (18)
ประชุม นครนายกประชุม นครนายก (24)
อบรมฝึกกล้ามเนื้ออบรมฝึกกล้ามเนื้อ (16)
นักกีฬาซีเกมส์26นักกีฬาซีเกมส์26 (3)
อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์ (9)
ช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือน้ำท่วม (16)
สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554 (4)
สปป.ลาวสปป.ลาว (13)
อบรมบึงฉวากอบรมบึงฉวาก (13)
ไหว้ครู2555ไหว้ครู2555 (26)
อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-Licenseอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-License (14)
งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556 (20)
ประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (4)
ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556 (18)
ประมวลภาพงานพลราตรี 2556ประมวลภาพงานพลราตรี 2556 (16)
ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (16)
ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (7)
โครงการอนุรักษ์มวยไทยโครงการอนุรักษ์มวยไทย (11)
บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56 (10)
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ (13)
โอลิมปิกศึกษา52โอลิมปิกศึกษา52 (16)
ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 (16)
บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56 (12)
อบรม e learningอบรม e learning (17)
ภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (10)
ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับชาติ (5)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956 (30)
ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (17)
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56 (11)
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (16)
งานสถาปนาสถาบัน57งานสถาปนาสถาบัน57 (18)
ภาพงานพลศึกษาราตรี2557ภาพงานพลศึกษาราตรี2557 (13)
ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557 (9)
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 (10)

โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง

icon ที่มาของโครงการ (Link 2010-08-22 22:14:49)

icon ปฏิทินปฏิบัติงาน (Link 2010-08-22 22:15:55)

icon ใบสมัครผู้ฝึกสอน (Link 2010-08-22 22:15:30)

icon ใบสมัครเด็ก (Link 2010-08-22 22:15:11)

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา (33)
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา (27)
ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554ตักบาตรทำบุญวันปีใหม่2554 (52)
โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54โอลิมปิกศึกษาที่ด่านช้าง 54 (22)
ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54ประมวลภาพพลศึกษาราตรี54 (89)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2554 (84)
สงกรานต์2554สงกรานต์2554 (2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 (19)
สานสัมพันธ์รับน้องปี54สานสัมพันธ์รับน้องปี54 (25)
บายศรีสู่ขวัญ2554บายศรีสู่ขวัญ2554 (16)
งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554งานวิชาการสานสัมพันธ์ 2554 (23)
การประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษาการประชุมสัมนาโอลิมปิกศึกษา (25)
การประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายในการประชุมจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลควบคุมภายใน (14)
บรูไนศึกษาดูงานบรูไนศึกษาดูงาน (18)
ประชุม นครนายกประชุม นครนายก (24)
อบรมฝึกกล้ามเนื้ออบรมฝึกกล้ามเนื้อ (16)
นักกีฬาซีเกมส์26นักกีฬาซีเกมส์26 (3)
อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์ (9)
ช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือน้ำท่วม (16)
สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554สรุปมติที่ประชุมคณะครั้งที่7/2554 (4)
สปป.ลาวสปป.ลาว (13)
อบรมบึงฉวากอบรมบึงฉวาก (13)
ไหว้ครู2555ไหว้ครู2555 (26)
อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-Licenseอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C-License (14)
งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556งานสังสรรค์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2556 (20)
ประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประมวลภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (4)
ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556ประมวลภาพการแสดงงานดอนเจดีย์ 2556 (18)
ประมวลภาพงานพลราตรี 2556ประมวลภาพงานพลราตรี 2556 (16)
ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (16)
ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ประมวลภาพการรายงานตัวนักศึกษาใหม่(เพิ่เติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (7)
โครงการอนุรักษ์มวยไทยโครงการอนุรักษ์มวยไทย (11)
บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56บริการการศึกษาดูงานด้านการกีฬา 21 ก.พ.56 (10)
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖  ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวประจำปี๒๕๕๖ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ (13)
โอลิมปิกศึกษา52โอลิมปิกศึกษา52 (16)
ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 (16)
บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56บริจาคโลหิต 14 มิ.ย.56 (12)
อบรม e learningอบรม e learning (17)
ภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีภาพพีธีฉลองชัยนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (10)
ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับชาติ (5)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 160956 (30)
ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ประมวลภาพถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (17)
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 26 12 56 (11)
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (16)
งานสถาปนาสถาบัน57งานสถาปนาสถาบัน57 (18)
ภาพงานพลศึกษาราตรี2557ภาพงานพลศึกษาราตรี2557 (13)
ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557ประชุมราชการ ครั้งที่1 2557 (9)
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 (10)

 

1.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้ เกี่ยวกับกีฬากระโดดน้ำ
2.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬากรีฑา
3.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
4.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า
5.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาจักรยาน
6.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิล เทนนิส
7.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทควันโด
8.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทนนิส
9.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
10.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาโบว์ลิ่ง
11.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาปันจักสี ลัต
12.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง
13.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาโปโลน้ำ
14.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเพาะกาย
15.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล
16.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
17.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย
18.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ
19.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยสากล
20.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนัก
21.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงปืน
22.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงเป้า บิน
23.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงธนู
24.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก ลีลา
25.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก สากล
26.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬายูโด
27.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาระบำใต้ น้ำ
28.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬารักบี้ ฟุตบอล
29.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเรือ กรรเชียง/เรือพาย/เรือแคนนู
30.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเรือใบ
31.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาลีลาศ
32.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอล
33.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
34.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำ
35.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาสควอช
36.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาสนุกเกอร์
37.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฮอกกี้
38.
สื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอล
39.
สื่อวีดิทัศน์ ชุดหอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
40.
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ
41.
from Athens 2004 to Beijing 2008
42.
เด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษาชุมชน สำนักงานกิจการพิเศษ
โทรศัพท์  035-545744-5 ต่อ 129,130  โทรสาร  035-555263

กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
1.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
2.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
3.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
4.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
5.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
6.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
7.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
8.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑา
9.
วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
10.
วิทยากรอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
11.
วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ
12.
วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.
วิทยากรอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
14.

วิทยากรการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

15.
วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
16..
วิทยากรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
17.
วิทยากรอบรมทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
18.
วิทยากรอบรมกีฬาวู๊ดบอล
19.
วิทยากรอบรมกีฬากอล์ฟ
20.
วิทยากรอบรมกีฬากาบัดดี้
21.
วิทยากรอบรมหลักการออกกำลังกาย

22.

วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์(Partner in Learning)
23.
วิทยากรฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์
24.
วิทยากร STREET  SOCCER
25.
วิทยากรการประกันคุณภาพ
26.
วิทยากรการอบรมผู้นำชุมชน
27.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
29.
วิทยากรให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
30.
วิทยากรให้ความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
31.
วิทยากรให้ความรู้ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
32.
วิทยากรให้ความรู้ของสมาคมกีฬา
33.

ผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

34.
ผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี
35.
ผู้ตัดสินกีฬาโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี
36.
ผู้ตัดสินกีฬาหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี
37.
ผู้ตัดสินกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
38.
ผู้ตัดสินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
39.
ผู้ตัดสินกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์
40.
ผู้ตัดสินกีฬามหาวิทยาลัย
41.
ผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
42.
ผู้ตัดสินกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
43.
ผู้ตัดสินกีฬาและการละเล่นไทย
44.
ผู้ตัดสินกีฬากรีฑารายการต่างๆ
45.
ผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
46.
ผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้ชิงแชมป์ประเทศไทย
47.
นักกีฬาฟุตบอลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
48.
นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสของจังหวัดสุพรรณบุรี
49.
นักกีฬาเนตบอลของทีมชาติไทย
50.
นักกีฬาวู๊ดบอลของทีมชาติไทย
51.

การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

52.
การประเมินผลฝ่ายเทคนิคและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 13
53.

การให้ความอนุเคราะห์สื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

54.
การให้ความอนุเคราะห์เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย
55.
การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
56.

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

57.
การเผยแพร่เอกสารกีฬาฟุตซอล
58.
การเผยแพร่จุลสารวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 1
59.
การเผยแพร่เอกสารคู่มือฝึกยกน้ำหนักสำหรับประชาชนและนักกีฬา
60.
การเผยแพร่เอกสารแผ่นพับเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัส

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1.
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.
โครงการโอลิมปิกศึกษา
3.
โครงการมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่1
4.
โครงการศูนย์กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.

โครงการใช้บริการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

6.

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับครูพลศึกษา

7.
โครงการอบรมความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับกีฬา
ประเภททีมและบุคคล
8.

โครงการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

9.

โครงการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพโรงเรียนกีฬา

10.
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11.
โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก
12.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning
13.
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
14.
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
15.
โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ครั้งที่ 2
16.
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
17.
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
18.
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
19.
โครงการสัปดาห์วิชาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
20.
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
21.
โครงการฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพธุรกิจสุขภาพ
22.

โครงการฝึกอบรมนวดหน้า 12 ขั้นตอนเพื่อสุขภาพ

23.
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
24.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
25.
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
26.
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
27.
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์)
28.
โครงการปัจฉิมนิเทศและนัดพบแรงงานย่อย

 

เสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัส

พระราชดำรัส
"ความเพียร" ที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกำจัด
ความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียร
ที่จะสร้างสรรค์ความดี ความเจริญให้บังเกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป
อย่างหนึ่ง

ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตนปฏิบัติ
งาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดั้งกล่าว ประโยชน์
และความสุขก็จะบังเกิดขึ้น พร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนร่วม
(พระราชทานในราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ณ สนาม
หลวง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชดำรัส
"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย

จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีให้มีอำนาจไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

(พระราชทานในงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒)

คนดี    ไม่หยิบของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
คนดี    แบ่งขนมให้น้องและเพื่อนๆ
คนดี    ให้เพื่อนยืมของใช้ได้
คนดี    ช่วยแนะนำเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจการเรียน
คนดี    ช่วยเหลือคนพิการและคนแก่
คนดี    เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ไม่ทำให้ท่านโกรธ
รู้สึกยินดีเมื่อเพื่อนทำความดี โดยไม่คิดอิจฉา
ปกป้องคนดีมิให้คนชั่วมารังแก
ให้กำลังใจแก่คนทำดี
ชมเชยคนสวนที่ทำให้ดอกไม้ออกดอกสวยงาม
ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

พระราชดำรัส
้   "คนไทยเราที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ ก็โดยอาศัยการที่ รู้รักสามัคคีและ
รู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกัน"

(พระราชทานในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา

ณ ศาลาดุสิตดาราม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔)
"สามัคคีนั้นในความเข้าใจโดยทั่วไปมักจะหมายถึงความยึดเหนี่ยวกันไว้ให้
เป็นปึกแผ่นแน่นหนา  ถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็จะดูไม่มีคุณค่าเพราะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อันใด ความสามัคคีควรจะมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วย เช่นควร
จะหมายความถึงความพร้อมเพียงของทุกฝ่ายและทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัด
ในความรับผิดชอบที่จะถึงใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทุกๆประการของตน

ให้ประกอบเข้าด้วยกันและให้เกื้อกูลส่งเสริมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่อส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์ "
(พระราชทานเพื่อเชิญให้อ่านในการประชุมใหญ่ประจำปีของสามัคคีสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐)

สามัคคีคือพลัง รวมกันเราอยู่
พี่น้องช่วยเหลือกัน เพื่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
กินด้วยกัน เล่นด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน
ช่วยกันคิค ช่วยกันทำ ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างทำ
รวมตัวช่วยสังคมเพื่อส่วนรวมประโยชน์นั้นจะย้อนมาหาตัวเอง
เลิกคิดเห็นแก่ตัว และเอาตัวรอดเพียงคนเดีย

พระราชดำรัส
้       "คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น...ประการหนึ่ง  ได้แก่ การให้  คือให้
การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกันประการที่สองได้แก่ การมีวาจาดี คือ พูดแต่สัจคำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกันพูดแนะนำประโยชน์ให้แก่กัน และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน ประการที่สามได้แก่การทำประโยชน์ให้แก่กัน คือ ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ทั้งแก่กันและกันและแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม ประการที่สี่ ได้แก่ การวางตัวได้สม่ำเสมออย่าง เหมาะสม คือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่นและไม่ด้อยต่ำทรามไปจากหมู่คณะหมู่คณะใดมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้น ย่อมจะมีความสุขมั่นคง"
(พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุมประ
จำปีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕)

คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน
คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือคูณครูเมื่อมีโอกาส
คนมีน้ำใจ ช่วยเก็บโต๊ะ เก้าอี้เรียนให้เข้าที่
คนมีน้ำใจ ช่วยพาเพื่อนไม่สบายไปห้องพยาบาล
คนมีน้ำใจ ช่วยแนะนำเพื่อนใหม่ที่เพียงเข้ามาเรียน
คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือคนแก่และคนพิการ
แบ่งปั้นของเล่นให้เพื่อนรวมทั้งของใช้
ช่วยสอนน้องทำการบ้าน
แบ่งปันที่นั่งบนรถประจำทางให้ผู้อื่นได้นั่งด้วย
ให้อภัยแก่ผู้ที่มาขอโทษ
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ในยามที่เดือดร้อน
ให้พ่อหยุดรับเพื่อนที่ไปทางเดียวกัน

พระราชดำรัส
"การประหยัดเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่งและในการทุกเมื่อ"
(พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันเทค
โนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ )


คนประหยัด รู้จักเก็บออมทรัพย์ไว้ใช้เมื่อยามขัดสน
คนประหยัด  รู้จักประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และทรัพยากร
คนประหยัด  รู้จักใช้ของใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่า
คนประหยัด  รู้จักนำของใช้แล้วมาเวียนใช้ได้ใหม่
คนประหยัด  รู้จักซ่อมแซมของใช้ที่แตกหักเสียหายและนำมาใช้ใหม่ได้
ช่วยกันดับไฟฟ้าดวงที่ไม่ใช้
กินข้าวให้หมดจาน ไม่ตักอาหารมากจนเหลือทิ้ง
ปิดน้ำฝักบัวตอนถูสบู่
ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู
ไม่ฟุ่มเฟื่อยกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น

พระราชดำรัส
"การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นนอกจากความรู้ความสามารถแล้ว และยังต้องเป็นผู้ประกอบด้วย

ความซื้อสัตย์สุจริต และการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควรสมเกียรติด้วย    
"(พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ )

คนซื่อสัตย์  รู้จักคิด รับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ
คนซื่อสัตย์ เก็บของได้คืนเจ้าของ
คนซื่อสัตย์  ไม่ลอกข้อสอบ และขยันตั้งใจเรียน
คนซื่อสัตย์ ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
ขอหรือซื้อผัก ผลไม้ริมถนนจากเจ้าของ
เก็บของตกได้คืนเจ้าของ
คืนเงินให้แก่แม่ค้าที่ถอนเงินเกิน
ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่พูดเท็จเพื่อประโยชน์ตนเอง


 

พระราชดำรัส
้       "คำว่าพอเพียง มีความหมายว่า พอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง
หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตัวเอง
แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาตัวเอง หมายความว่าสองขาของเรายืน
บนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่
คำว่า พอ คนเราถ้าพอในนความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อ
มีความโลภน้อยก็เบียดคนอื่น.......พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้
ควรคิดว่าทำอะไรพอเพียง.......ถ้าใครมีใครคิดอย่างหนึ่งและต้องการ
ให้มีความคิดอย่างเดียวกันซึ่งอาจไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช้พอเพียงในความคิดก็คือ
เสนอความคิดของตัว และปล่อยให้คนอื่นได้พูดบ้าง และไปพิจารณาว่าที่เขา
พูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็ไปแก้ไขเพราะถ้าพูดกัน
โดยที่ไม่รู้เรื่องจะกลายเป็นการทะเลาะ.....ฉะนั้นความพอเพียงก็แปลว่าความ
พอประมาณและความมีเหตุผล"
(พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒๐,๐๐๙ คน เข้าเฝ้า
ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย
เมือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑)

สุภาษิต    นกน้อยทำรังแต่พอตัว

ไมตรี หมายถึง ความเป็นเพื่อน ความหวังดีต่อกัน ไมตรีเหมือนต้นไม้ที่ต้องปลูกและบำรุงรักษา

มิฉะนั้นจะเสื่อมโทรมสิ้นสูญไป วิธีปลูกและรักษาไมตรีนั้นมีหลายวิธี ซึ่งพอยกตัวอย่างได้ดังนี้
๑. วาจาประทับใจ                            ๗. สานสัมพันธ์
๒. ให้รางวัล                                    ๘. แบ่งบันประโยชน์
๓. ของขวัญของฝาก                         ๙. ละโกรธเศร้าหมอง
๔. อยากช่วยทำ                               ๑๐. มองโลกแง่ดี
๕. จำต้องทน                                   ๑๑. มีคุณธรรม
๖.ค้นความต้องการ
คนมีไมตรี   ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
คนมีไมตรี   ยิ้มเสมอเมื่อเจอทุกข์ภัย
คนมีไมตรี   สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เสมอ 
รับฟังเพื่อนโดยไม่ขัดคอ
ไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อยามเจ็บป่วย
ให้ยืมหนังสือการ์ตูนไปอ่าน
หัวเราะเมื่อเพื่อนเล่าเรื่องตลก
ไม่นินทาว่าร้ายกัน
อยู่เคียงข้างเพื่อนทั้งยามสุขและทุกข์

 

คนดีมีเมตตา เห็นอกเห็นใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ความมีเมตตาเผื่อแผ่แก่ทุกคน เป็นการจรรโลงความสงบสุขชาวโลก
การแผ่เมตตาทำให้จิตใจเบิกบานสว่างไสวมีความสุข
เมตตาค้ำจุนโลก
คนมีเมตตา   ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
คนมีเมตตา    ย่อมไม่รังแกสัตว์
ปลอบเพื่อนที่กำลังเสียใจให้คลายทุกข์
ไม่หัวเราะเยาะเพื่อนเมื่อเพื่อนทำพลาด
ไม่เอาเรื่องความผิดของคนอื่นไปประจาน
ช่วยพยุงคนแก่  คนพิการข้ามถนน
ไม่เหน็บแนมต่อว่าเมื่อเข้าทำผิดเล็กน้อย
ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ

เนื้อหาอื่นๆ...