ทักษะของการป้องกัน

         3. เทคนิคการสไลด์  การสไลด์เป็นการเคลื่อนที่ด้วยการขยับเท้าไปทางด้านข้าง  ด้วยการเลื่อนเท้าพ้น
พื้นสักเล็กน้อย  จะไปทางซ้ายหรือขวา  ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง  เป็นเทคนิคเพื่อเคลื่อนที่ตามคู่เมื่อเราป้องกัน จึงต้อง
ปรับให้เข้ากับลักษณะของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งมีหลักทั่วไปคือ
                   3.1  ส่งแรงจากขาและเท้าข้างตรงกันข้ามกับทิศทางที่จะสไลด์ไป  ซึ่งจะออกแรงโดยกล้ามเนื้อต้น
ขาและสะโพก  ส่วนเท้าจะผ่อนคลายเลื่อนสัมผัสพื้นไป
                   3.2  เคลื่อนเท้าไปในทิศทางที่จะไปปลายเท้าชี้ไปทิศทางนั้น แต่ไม่ให้เท้าคู่ขนานกัน
                   3.3  ก้าวเท้าสั้นๆ แต่เร็ว
                   3.4  เท้านำก้าวเยื้องตัวของคู่ต่อสู้
                   3.5  เท้าหลังที่ส่งแรงอยู่ในแนวตรงกลางลำตัวของคู่ต่อสู้
                   3.6  งอเข่าเสมอ อย่ากระโดด
                   3.7  มีฐานะมั่นคง เท้าห่างคงที่เท่าช่วงไหล่
                   3.8  หลังตรง
                   3.9  เงยหน้า
                   ใช้เทคนิคเดียวกัน ทั้งเคลื่อนที่ไปซ้าย - ขวา  หรือหน้าหลัง

                   การป้องกันคู่ต่อสู้รุกเข้าไปเพื่อยิงประตู  วิธีการก็เพื่อปิดเส้นทางสู่ห่วงประตู  จึงต้องสไลด์ถอยหลัง
สร้างกำแพงขวางทาง  คือ  ระหว่างลูกบอลกับห่วงประตู   ใช้ได้ทั้งการที่เข้ารุกทางด้านใดด้านหนึ่งหรือการส่งลูกบอล
ข้ามแดน  ถ้าฝ่ายรุกได้เปรียบเพราะเร็วกว่าก็ควรวิ่งเพื่อคลุมพื้นที่แทนการสไลด์

           4.  การป้องกันลูกบอล (ผู้ที่ครอบครองลูกบอล) เราต้องการรุกเข้าแย่งลูกบอล แต่ไม่ให้เขาเลี้ยงผ่าน
เราไปได้  ผู้ที่อยู่หน้าสุดมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้ที่มีลูกบอล  ตอนรุกเร้าเข้าแย่งลูกบอลผู้ป้องกันจะเยื้องนิดหน่อย เพื่อ
ใช้มือที่อยู่ใกล้ลูกบอลไขว่คว้าลูกบอล  และมืออีกข้างอยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันการเลี้ยงลูกบอลกลับทิศทาง

                 เมื่อเขาเลี้ยงลูกบอลลงกระทบพื้น  จะต้องจัดเท้าในตำแหน่งที่พร้อมกับการรุกทะลวงเข้าหาห่วงประตู  คือ  เท้าด้านในควรนำหน้าเล็กน้อยและมืออยู่สูงกว่าเท้าด้านหน้าของเข่าอีกมือก็ไขว่คว้าลูกบอลและเท้าหลังอยู่ห่างมา
ข้างหลังเล็กน้อย

                 ต้องจับตาดูพฤติกรรมของฝ่ายรุกและพื้นที่ของสนามเพื่อจัดกระบวนการป้องกัน ยิ่งเราอยู่ใกล้ห่วงประ
ตูเท่าใด   ฝ่ายรุกยิ่งเป็นอันตรายสำหรับเราเท่านั้นแต่เขาจะมีพื้นที่แคบเพื่อรุก ถ้าเราอยู่ห่างห่วงประตูมากก็ลดอันตรายของฝ่ายรุกลงแต่ฝ่ายรุกจะมีพื้นที่กว้างขึ้นเพื่อทะลุทะลวง
                 4.1  ในสถานการณ์เต็มสนามเราต้องทำให้การรุกช้าลง
                 4.2  ถ้าอยู่ใกล้เส้นยิงประตู 3 คะแนน  เราต้องพยายามหยุดการรุกไปข้างหน้า

                 ทั้งนี้และทั้งนั้นจะต้องพยายามจำกัดพื้นที่ให้แคบที่สุดแก่ผู้ที่ครอบครองลูกบอล