บุคคลากร (Peopleware)
 
          เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญมาก เพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ นั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรมดำเนินการต่างๆ หลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ดังนั้นเราจึงถือว่าบุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
          
         - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator)
         - บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System)
         - ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager)
         - ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user)
          

 

 

 
<< หน้าก่อน หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป >>
 

Best views: 800*600 pixels with Internet Explorer. Copyright @ 2011 Institute of Physical Eduction Suphanburi. All right reserved

webmaster : srisawat@hotmail.com