You are here: Home เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นวันนี้

งานวิชาการคณะ

โครงการเสริม การจัดการเรียนการสอน ในรหัสวิชา กิจกรรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 20- 21 ส.ค. 2554

อ่านเพิ่มเติม...

 
dsc02056

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

 
dsc02180

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา

คณะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

อ่านเพิ่มเติม...

   

ข่าวบทความล่าสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

ติดต่อสถาบันการพลศึกษา


เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263