You are here: Home เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นวันนี้

สานสัมพันธ์น้องพี่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยระหว่างรุ่นพี่และน้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 

อาจารย์เพ็ญศรี  ศรีสวัสดิ์  ได้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  The Fourth TCU International e-Learning Conference 2012 Smart Innovations in Education and Lifelong  learning ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน  พ.ศ.2555 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดี

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอื้อมพร นาควงษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการพลศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของสถาบัน

   

งานวิชาการคณะ

โครงการเสริม การจัดการเรียนการสอน ในรหัสวิชา กิจกรรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 20- 21 ส.ค. 2554

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการศึกษาดูงานจังหวัดเลย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คณะคุรุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย ระหว่างวันที่ 9- 12 ธ.ค. 2554

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการพัฒนาสมรรถภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถภาพ เพื่อร่างกายแข็งแรง ทรวดทรงดีในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ จัดให้ นศ.ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขา

ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.-6 ธ.ค.2554  ระยะทาง 156 กิโลเมตร

   
dsc02056

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

 
dsc02180

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา

คณะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

อ่านเพิ่มเติม...

 
dscf2820

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)

อ่านเพิ่มเติม...

   
edu250252_1

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ 13-14 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

 
_553 002

รับน้องคณะวิทย์ฯสุดหรรษา 2553 เฮฮา เป็นกันเอง

รับน้องคณะวิทย์ฯสุดหรรษา 2553 เฮฮา เป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม...

 
dsc05468

รับการตรวจประกันประจำปี พ.ศ. 2553

รับการตรวจประกันปี 2553 ดูภาพทั้งหมด >> 

ข่าวเด่นวันนี้ » รับการตรวจประกันปี 2553 (44)
ช่วยเหลือน้ำท่วม (15)
สอนกอล์ฟ (9)
ศึกษาดูงานเลย (9)
วิชาการคณะ (8)
สระว่ายน้ำ โครงการคณะวิทย์ (9)
ประมวลภาพการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา (8)
ประมวลภาพการประชุมทบทวนการบริหารและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2556 วันที่ 29 - 30 เมษายน 2556  (11)
ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาาศาสตร์ ปีการศึกษา2556 (10)
ทดสอบสมรรถภาพ ณ โรงพยาบาลสามชุก ณ วันที่ 11-12 มีนาคม 2556‏ (10)
รับการประเมินภายในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556‏ (9)
รับน้องคณะวิทย์คณะวิทย์ฯ 29 มิถุนายน 2556‏ (5)
งานวิชาการ สานสัมพันธ์56 (10)
โครงการประชุมคณะกรรมการบรืหารงานคณะ วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ เรือนฉายดีสอร์ท (10)
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเรื่อง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556 (10)
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “การบูรณาการทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2556 (7)
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศิริราช 13-14 ส.ค.56 (12)
โครงการค่ายทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12-14 กันยายน 2556  (6)
โครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทย์ วันที่ 22 กันยายน 2556 (7)

อ่านเพิ่มเติม...

   

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

ติดต่อสถาบันการพลศึกษา


เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263