You are here: Home

อบรมกอล์ฟโดยโปรเชาวรัตน์

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการประชุมและอบรมหลักสูตรการฝึกเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐานสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่

 

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2554 ที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีโปร เชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกสอนกอล์ฟเชาวรัตน์เป็นวิทยากรให้การอบรม

p1000503
p1000503 p1000503
p1000508
p1000508 p1000508
p1000510
p1000510 p1000510
p1000511
p1000511 p1000511
p1000526
p1000526 p1000526
p1000530
p1000530 p1000530
p1000533
p1000533 p1000533
p1000535
p1000535 p1000535
p1000539
p1000539 p1000539

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

ติดต่อสถาบันการพลศึกษา


เลขที่  1  หมู่  4  ถนนมาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทร 035-545744-5 FAX 035-555263